Voorwaarden

Om deel te nemen aan Ontdek de e-bike, accepteer je onze voorwaarden. Je krijgt gratis een e-bike met accessoires ter beschikking en wij verwachten dat je zorgvuldig omgaat met deze ter beschikking gestelde producten. In de voorwaarden staat o.a. vermeld wat wij van je verwachten. 

Voorwaarden bij deelname via partner/werkgever

Productvoorwaarden werkgever

Privacyvoorwaarden Zuid-Limburg Bereikbaar


Voorwaarden bij deelname via het Uitgiftepunt en op locatie 

Productvoorwaarden particulier

Privacyvoorwaarden Zuid-Limburg Bereikbaar

 

Voorwaarden bij deelname via de Rijwielhandelaar 

Productvoorwaarden

Bruikleenformulier

 

Voorwaarden fietsverzekering

Enra voorwaarden zie artikel 4 en 5